• TESİAD, TESAM en UID bezoekt HTTO

    Een ontmoeting heeft plaatsgevonden tussen de vice-voorzitter van de TESİAD (Turkse industriële zakenmannen/vrouwen federatie), tevens verantwoordelijk voor buitenlandse betrekkingen, verder de heer M. Talha Zeytinci en de heer H. Dogali, European officers binnen TESAM (Turkish Asian Center for Strategic Studies) en ook de voorzitter van UID Nederland (Union of International Democrats), de heer H. Tekten.
    Gastgever was de heer E. Emre van de HTTO (Stichting Kamer van Koophandel Nederland-Turkije) en zijn adviseur, de heer M. Yazarel. De werkvergadering werd gefaciliteerd op het Rotterdamse kantoor van HTTO.
    Onderwerp van gesprek was o.a. welke (lobby) maatregelen nodig zijn om de economische samenwerkingsklimaat tussen Nederland en Turkije te verbeteren en hoe het handelsvolume tussen beide landen kunnen worden vergroot. Verder werd er informatie uitgewisseld over sociale en culturele vraagstukken met betrekking tot de Nederlandse-Turkse samenleving.
    Contact: e.emre [ ] kvknederlandturkije.nl