• LNV Attaché Netwerk evenement

  De Nederlandse agrisector wil ook in de toekomst blijven groeien. Als dat op nationaal niveau minder mogelijk is, dan moeten we internationaal kijken.
  Het LNV Attaché Netwerk vond plaats op 2 november in Haarlemmermeer. Dit netwerkevenement was bedoeld voor bedrijven, kennisinstellingen en andere belanghebbenden in de agrarische en natuursector die internationaal actief zijn of willen worden.
  Het was een ‘must’ om aanwezig te zijn! Naast de traditionele agrarische sector en verwerkende industrie namen ook experts deel met innovaties die internationaal bijdragen aan de productiviteit, veerkracht en weerbaarheid van het wereldwijde voedselsysteem, evenals aan het versterken van de natuur en biodiversiteit.
  Per continent of regio waren er tafels ingericht met vertegenwoordigers van verschillende landen. Turkije was ingedeeld bij Israël en de Palestijnse gebieden. De stichting KvK Nederland-Turkije voerde constructieve gesprekken met de Nederlandse Landbouwraad uit Ankara.
  De Landbouwraad richt zich vooral op beleidsonderdelen die relevant zijn voor Economische Zaken en Buitenlandse Zaken. Dit omvat duurzame handel en investeringen, verbetering van veterinaire en fytosanitaire markttoegang, voedselzekerheid, het realiseren van ecologisch duurzame voedselsystemen, biodiversiteit, het behouden en toegankelijk maken van genetische bronnen en het nastreven van de Sustainable Development Goals.
  Nederlandse ondernemers, met name bloementelers, hebben de stichting benaderd voor kansen in Turkije en aangrenzende ‘stan’-landen in de regio. De stichting speelt een coördinerende rol en zal hen voorzien van sectorspecifieke informatie en in contact brengen met lokale experts. Deze experts bieden op maat gemaakte (commerciële) begeleiding.
  Succesvol zakendoen begint niet op een vliegveld en eindigt niet tijdens een VIP-cocktailreceptie. Uiteindelijk zal de MKB-ondernemer persoonlijk moeten worden begeleid, ook in de regio buiten de grote Turkse steden, zogezegd “met de laarzen het veld in”. Iedere sector. Ieder seizoen. Contact.