• Voorzitter MKB Rotterdam in gesprek met stichting KvK

  Voorzitter Pieter van Klaveren van MKB Rotterdam vereerde de stichting KvK Nederland-Turkije en het interculturele expertisecentrum Inter-Focus met een bezoek op 20 juli 2022. De rode draad die tussen beide organisaties onder hetzelfde dak loopt is de interculturele meerwaarde van mens voor bedrijf.
  Het midden- en kleinbedrijf in de Rotterdamse regio is de drijvende kracht achter de economie. Met ruim 800 aangesloten leden en 14.000 contacten is MKB Rotterdam een representatief netwerk voor ondernemers.
  Gemeenschappelijke thema’s waarin men kansen ziet zijn o.a. internationaal ondernemen, duurzaamheid en vitaliteit. Begrip voor elkaar, samen durven risico’s te nemen, het creëren van banen en het behouden van gezond en dus productief personeel. Daar staan en gaan beide organisaties voor!
  Meer Turkse ondernemers bij MKB besluitvorming
  De economie loopt dan wel redelijk goed, maar nieuwe uitdagingen nemen de plek van optimisme alweer snel in. Van belang is dat ondernemers uit alle ‘vaatjes’ kunnen tappen qua nieuwe markten, nieuwe klanten, nieuwe kandidaten en bestaand personeel binnen de poort behouden.
  Nederlands-Turkse ondernemers met al hun kennis, kunde en andere middelen zouden eigenlijk meer aangesloten moeten zijn bij gevestigde Nederlandse MKB verenigingen. Uiteindelijk worden burgers, consumenten, klanten, toeleveranciers en overige potentiële partners steeds diverser en kleurrijker. De stichting KvK wilt meer dialoog tussen Turkse en Nederlandse ondernemers op gang brengen. Ondernemers met Turkse roots zouden beter aangesloten dienen te worden. De stichting wilt met MKB ondernemers sparren over mogelijke aanvliegroutes in Nederlandse bedrijven.
  Intercultureel luisteren is goud
  Vitaliteit van bestaand personeel en re-integratie van ziek en arbeidsongeschikt personeel is een concrete uitdaging, zeker in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter wat ondernemers geld kan kosten. In geval van Nederlands personeel met een niet-westerse achtergrond komt daar nog een extra dimensie bij qua cultuurverschillen, taalbarrière en onwetendheid over de regels en plichten bij re-integratie en letselschade. Begrijpend luisteren in Turkse of andere exotische talen met professionele hulp van het interculturele expertisecentrum Inter-Focus is dan goud…
  Op het gebied van internationalisering zijn Rotterdamse ondernemers uitgenodigd deel te nemen aan de volgende handelsmissie naar Turkije, eind oktober 2022. De successen van Nederlandse deelnemers gedurende de vorige handelsmissie in 2021 (video verslag) worden voortgezet!

  *Foto: Ethem Emre, Pieter van Klaveren, Peter Wolters, Leyla De Mos