Turkse TV interviewt Stichting KVK Nederland-Turkije

In een spontaan gesprek tussen het Turkse TV zakenkanaal EkoTürk en de Stichting Kamer van Koophandel Nederland-Turkije geeft de nieuwe vice-voorzitter Peter Wolters zijn visie op de handelsrelatie en de kansen die COVID-19 biedt door het lanceren van digitale en duurzame handelspromotie initiatieven tussen Turkije en Nederland.

De vice-voorzitter, Peter Wolters, legt in het kort zijn achtergrond uit. Hij is voormalig Secretaris Generaal van een Europese belangenvereniging (NGO). Het doel was havens, spoorwegen, weg, water- en luchttransport beter op elkaar te laten aansluiten in ‘groene’ corridors en supply chains. Regelmatig zat hij aan tafel met EU-autoriteiten, marktpartijen (MKB’s en multinationals), universiteiten en innovatie consortia. Ook was hij er al vroeg bij een Turkse transport innovatie op Europees niveau te promoten.

Ondernemende visionairen

De vice-voorzitter legt uit dat deze KVK een non-profit stichting is die niet werkt met betalende leden. Men werkt samen met visionairen, ondernemers, experten en partners die dezelfde mentaliteit hebben. Mensen die middels handel, innovatieprojecten of de verkoop van specifieke, duurzame producten en oplossingen de economie, ecologie, vertrouwen en (dus) vrede op weg willen helpen.

Turkije is méér dan groeimarkt

Turkije is uiteraard een im- en export groeimarkt. Maar het biedt ook export van jong, goed geschoolde technische studenten. In Nederland is er een tekort aan technisch geschoold personeel. De arbeidskrachten in Turkije zijn goed uitgerust mede vanwege legio universiteiten.

Nieuwe digitale & virtuele promotie

Van de Nederlandse kant dient de perceptie van Turkije verbeterd te worden. De vice voorzitter was onder de indruk van de vele (onbekende) Turkse Teknoparks, incubatie en start-up valleys. Nabij Istanboel heeft de voorzitter een van de vele Teknoparks bezocht. Het leek wel alsof de TU Delft daar drie keer in past qua onderzoekers en innovatieve oplossingen. Maar qua branding, marketing en prijsbepaling dienen de Turken nog aan de weg te timmeren. De KVK wilt op dat gebied graag een steentje bijdragen middels brainstorming. Ook qua goodwill kweken voor Turkije.

In het interview doet de vice-voorzitter een boekje open over een nieuwe manier van handelspromotie organiseren. In samenwerking met een Turkse start-up wordt een virtueel platform gebouwd. Het doel is om gemakkelijker met Nederlandse afnemers in contact te komen.

‘Dankzij’ COVID-19 is het moeilijk om aan handelsexpedities deel te nemen. Men is al in gesprek met Turkse brancheverenigingen die aan een pilot willen meewerken. Doel is om beurzen op bredere, digitale, geïntegreerde manier vorm te geven. Meer dan even snel een Zoom gesprekje!

Alternatieve energie en supply chains

Als de vice-voorzitter gevraagd wordt te reageren op een Turkse energie uitdaging, legt de vice-voorzitter symbolisch uit hoe de verschillende energietijdperken de laatste decennia elkaar hebben opgevolgd. Het belang van duurzame alternatieven voor fossiele industrieën word uiteengezet. Duurzame energiebronnen maken een land onafhankelijker. Nederlandse partners van de KVK kunnen hier helpen met energiebesparende investeringen die zich op de lange termijn terugverdienen.

Verder deelt de vice-voorzitter in het interview persoonlijk ingewonnen inzichten bij een Nederlandse startup. Deze laatste gebruiken satellieten en kunstmatige intelligentie om kansen op het gebied van duurzaamheid (bereikbaarheid; inrichting, oppervlaktes) van een land, regio, stad of infrastructuur te identificeren, meten, monitoren en zelfs voorspellen. Voor Turkse beleidsmakers is het belangrijk het begrip ‘duurzaamheid’ duidelijk te omschrijven. De KVK kan hier helpen.

Turkije kan – meer dan nu al het geval is – een alternatief voor China worden. COVID-19 heeft ons het belang van robuuste, weerbare en kortere supply chains naar Europa doen inzien. Zelfs de Europese Commissie heeft publiekelijk uitgesproken dat Turkije hier kansen biedt (zie video op KVK website).