• Turkse ‘Health Tourism’ evenement, Amsterdam

  Maak persoonlijk kennis met de Turkse zorgsector in Amsterdam, 2-3 juni.

  Het doel van het ‘Health Tourism Event’ is om verbindingen en netwerkmogelijkheden te creëren tussen bezoekers (professsionals en burgers/consumenten) en deelnemers, 90 Turkse ziekenhuizen, klinieken, Nederlandse en Turkse agentschappen voor medisch toerisme, gezondheidsinstellingen, verzekeringsmaatschappijen, artsen en investeerders in de gezondheidssector.
  Hoe deelnemen?
  • Beursgedeelte is gratis voor iedereen nadat men zich geregistreerd heeft.
  • B2B gedeelte is voor instellingen en bedrijven die een privé-uitnodiging hebben ontvangen van de organisatoren ALZ Fair & Go Fair.
  Bent u zorgverzekeraar (inkoper)? Ga tezamen in een groep met de stichting KvK Nederland-Turkije die reeds relaties heeft opgebouwd met de Turkse organisatoren (stuur mail met uw bedrijf contactgegevens, of bel 06-391 102 43). B2B-deelnemers hebben ook toegang tot de conferenties, de internationale netwerk cocktailreceptie en het evenement zelf.
  • Locatie: Postillion Hotel & Convention Centre, Paul van Vlissingenstraat 9-11, Amsterdam (Google Maps).
  Volgende stap: Zorg Handelsdelegatie
  Wilt u in Turkije onder begeleiding van een marktspecialist en tolk een kijkje nemen in (moderne, nieuwe) ziekenhuizen, ouderen zorginstellingen, klinieken voor bariatrische chirurgie, gastro-enterologie, oncologie e.d. ? Zou u persoonlijk kennis willen maken met een Turkse zorgaanbieder? Neem deel aan de Zorg Handelsmissie die in het najaar wordt gefaciliteerd door de stichting KvK Nederland-Turkije in samenwerking met een lokale partner. Stuur uw bedrijf gegevens en wensen.
  De allergrootste winst is te maken met het in kaart brengen van de topklinische instellingen in Turkije en daar vervolgens afspraken en contracten mee te maken. Mogelijke obstakels voor adequate- en kwalitatief hoogstaande zorg is dan weggenomen omdat dit dan bij contract is geregeld en daarnaast beschreven is wat er wordt geboden.
  ‘Werk aan de winkel’ zal het samenhangende ICT-domein zijn. Het spreekt welhaast vanzelf dat systemen niet zodanig zijn ingericht dat de informatiestromen tussen NL en TR kunnen worden uitgewisseld. Hier zal zeker een slag gemaakt moeten worden. Wel dient hierbij bedacht te worden dat de zorg in Turkije professioneel is en de ICT-systemen zondermeer te vergelijken zijn met de Nederlandse als het gaat om de mate van ontwikkeling.
  Ondernemers initiatief: Turks informatie zorgcentrum te Rotterdam
  De intentie van de Turkse zorgsector is de bouw van een permanent Turks zorgcentrum in Rotterdam. Hoewel de exacte rol, structuur en aanbod nog open ligt zal dit centrum ongetwijfeld hoge verwachtingen bij potentiele klanten en meer ‘verkeer’ tussen Nederland en Turkije tot gevolg hebben.
  Turkse zorg voor Nederlandse fricties
  In het verleden waren een aantal grensoverschrijdende zorginitiatieven ingegeven door enerzijds grote wachtlijsten voor Nederlandse zorg en ook om culturele verschillen te overbruggen en daarmee een snellere behandeling mogelijk te maken. Dus uiteindelijk minder kosten voor de verzekeraar.
  De laatste jaren zien we een “dramatische” toename van de wachtlijsten voor zorg. Ziekenhuizen, verpleeghuiszorg, GGZ en Jeugdzorg kampen met wachttijden die tot vele maanden kunnen oplopen. Acute zorg is nog wel geborgd. Al gaat dat wel ten koste van de electieve zorg waardoor de wachtlijsten verder onder druk komen. De twee corona jaren hebben wat betreft wachtlijsten uiteraard een negatieve impact gehad. Oncologische zorg heeft flinke achterstand opgelopen.
  Personeelstekort, het minder aantrekkelijk zijn als werkgever, lange dagen werken, hoog ziekteverzuim en het continue achter de feiten aanlopen verhoogt het werkplezier niet binnen Nederlandse zorginstellingen. Verzuimpercentages van meer dan 15% zijn geen uitzondering. Het werken in menig zorginstelling valt zwaar met als gevolg dat medisch specialisten en huisartsen graag een opleiding tot bedrijfsarts willen volgen. Momenteel zijn er al 60 artsen in opleiding (bron: bestuurslid stichting KvK Nederland-Turkije, Oude Gracht Groep, Stichting Praktijkopleiding Arbo Professionals).
  Verzekeraars hebben een zorgplicht jegens verzekerden welke in toenemende mate moeilijk valt na te komen. Zorgklacht.nl krijgt dagelijks telefoontjes van verzekerden die vragen of men kan bemiddelen richting hun verzekeraar voor het krijgen van zorg.
  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet dat het aantal klinieken en bureaus welke verschillende soorten van zorg gaan bieden nog steeds toeneemt. Dat is niet altijd een goede ontwikkeling. Zorgfraude en niet altijd heldere kwaliteit van zorgverlening is niet wat je wil. Niettemin draagt het wel weer iets bij aan het terugdringen van de wachtlijsten.
  Risico’s indekken
  Turkije heeft zich in de afgelopen jaren een betrouwbare partner betoond waar het gaat om de relatie met Nederland. Vele relaties binnen ondernemers en overheden hebben aanleiding gegeven tot goede overeenkomsten met dito dienstverlening. Het lijkt dan ook tijd om de zorgverlening door Turkse zorgverleners serieus in te zetten voor Nederlandse patiënten of die nu van Turkse oorsprong zijn of niet.
  Zeker zijn er in de media af en toe slechte voorbeelden genoemd over de zorg in Turkije. Deze berichtgeving is zondermeer tendentieus te noemen. Telkens gaat het daarbij immers om klinieken waar met name plastische chirurgie, Botox, Fillers etc. plaatsvinden. Dat is ook in Nederland een sector waar de kwaliteit van de zorg niet altijd navolgbaar is.
  Verder nemen clienten c.q. patienten vaak een onnodig hoog risico door (handig en goedkoper) meerdere medische handelingen te laten verrichten tijdens één bezoek aan Turkije die a.h.w. op elkaar kunnen gaan inwerken. Een tweede fout is dat men met Google even snel contact zoekt met een Turkse zorgaanbieder. Minder riskant is om een lokale, Nederlands-Turkstalige expert of tussenpersoon in de hand te nemen die vaak al marktonderzoek verricht heeft. De stichting KvK Nederland-Turkije kan hier eventueel bemiddelen i.s.m. lokale partners (Neem contact).
  Hoe dan ook, van belang is op professionele wijze een verbinding te leggen tussen beide landen. Dan zal duidelijk zijn dat, ondanks de afstand, de zorg op een hoog niveau kan worden geboden tegen lage(re) kosten.
  Geinteresseerd in lange termijn zorgoplossingen tussen NL en TR? Ga vrijblijvend aan tafel zitten met de Stichting KvK Nederland-Turkije die korte lijntjes heeft met de Turkse ambassade in Den Haag en relevante sectorvertegenwoordigers in Turkije. Stuur een mail met uw bedrijf contactgegevens, of bel 06-391 102 43.