anp

Het aantal importeurs in Nederland is vorig jaar flink toegenomen. In 2013 telde ons land bijna 204.000 importeurs.

Dit blijkt uit maandag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vergeleken met 2012 zijn er ruim dertienduizend meer importeurs, wat neerkomt op een stijging van 7 procent.
Het gaat voornamelijk om midden- en kleinbedrijven (mkb) met niet meer dan 250 werknemers, die actief zijn in de groothandel, detailhandel en zakelijke dienstverlening.

Het aantal exporterende ondernemingen is vorig jaar wel licht afgenomen, van 126.500 naar 125.900. Maar de exporteurs groeiden in 2012 al met meer dan 11 procent in aantal.
Wereldhandel
Volgens CBS-econoom Peter Hein van Mulligen hangt de aanwas van het aantal handelsbedrijven die zakendoen met het buitenland onder meer samen met de groeiende wereldhandel. Ook het toenemende aantal ondernemingen in het algemeen speelt mee. Per saldo steeg de hoeveelheid bedrijven in Nederland in 2013 met circa 3 procent tot ruim 1,4 miljoen.
De handel en dan vooral de export wordt in Nederland ook wel gezien als motor van de economie. De export genereert veel werkgelegenheid, zowel bij de bedrijven die exporteren als bij hun toeleveranciers. In 2012 was de export direct en indirect goed voor zo’n 2,2 miljoen voltijdsbanen. Over de werkgelegenheid dankzij de import zijn geen cijfers beschikbaar.
Door: ANP

There are no comments yet.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.