Memorandum of Understanding omvattende het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2020 – 2022, Rotterdam / Istanbul, 7 oktober 2020.

De Istanbul Commerce University (ICU) vertegenwoordigd door Prof.Dr.Yucel Ogurlu en de Stichting Kamer van Koophandel Nederland – Turkije vertegenwoordigd door de heer Peter Wolters, vice-voorzitter:

 • Bevestigen de wederzijdse wens om de samenwerkingsrelatie verder te ontwikkelen op het gebied van handel, technologie en duurzaamheid in de EU.
 • Onze samenwerking is gebaseerd op het idee dat vriendschappelijke, sociale en economische relaties tussen universiteiten en het bedrijfsleven over de grenzen van de EU heen, bijdragen aan een eerlijke, duurzame en veilige wereldgemeenschap. Daarbij is het van het grootste belang dat studenten, overheden, bedrijven en maatschappelijke instellingen elkaar leren kennen, kennis maken met elkaars kansen en uitdagingen.
 • ICU en KvK zijn gericht op uitwisseling van kennis en marktervaring door het geven van lezingen, deelname aan onderzoeksprojecten, het met elkaar introduceren van potentiële partners en het faciliteren van intellectuele en waar mogelijk materiële samenwerking in de periode 2020-2022. Waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen 4 activiteitenclusters:
  • Internationale handel (relaties) en de Europese Unie
  • Technologie, innovaties en logistiek management
  • Toerisme management
  • Mode en textielontwerp
 • De samenwerking stelt jonge studenten in staat vertrouwd te raken met interculturele communicatie (leren door te doen) en Europese zakelijke normen.
 • Etc.