CBS: minder bedrijven failliet in maart 2014

faillissement-470x340

In maart zijn 521 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard.

Dit zijn bijna 100 faillissementen minder dan in februari. Vergeleken met maart vorig jaar was het aantal faillissementen meer dan een kwart lager. Dit blijkt uit vrijdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De meeste bedrijven die in maart bankroet gingen waren actief in de handel (127), de financiële dienstverlening (78) en de bouwnijverheid (77). In de meeste branches was het aantal faillissementen lager dan een maand eerder.

Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Dit kan van maand tot maand sterk verschillen. Voor een beter beeld wordt daarom doorgaans ook gekeken naar de ontwikkeling van het driemaandsgemiddelde.

(Klik op de grafiek hieronder voor een vergrootte weergave)

Bron CBS
Bron CBS
Met 578 tegen 603 was ook het driemaandsgemiddelde in maart lager dan in februari. Na een piek van 751 in juli 2013 is het gemiddelde sterk teruggelopen.

Ruim tweehonderdduizend importeurs in Nederland

anp

Het aantal importeurs in Nederland is vorig jaar flink toegenomen. In 2013 telde ons land bijna 204.000 importeurs.

Dit blijkt uit maandag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vergeleken met 2012 zijn er ruim dertienduizend meer importeurs, wat neerkomt op een stijging van 7 procent.
Het gaat voornamelijk om midden- en kleinbedrijven (mkb) met niet meer dan 250 werknemers, die actief zijn in de groothandel, detailhandel en zakelijke dienstverlening.

Het aantal exporterende ondernemingen is vorig jaar wel licht afgenomen, van 126.500 naar 125.900. Maar de exporteurs groeiden in 2012 al met meer dan 11 procent in aantal.
Wereldhandel
Volgens CBS-econoom Peter Hein van Mulligen hangt de aanwas van het aantal handelsbedrijven die zakendoen met het buitenland onder meer samen met de groeiende wereldhandel. Ook het toenemende aantal ondernemingen in het algemeen speelt mee. Per saldo steeg de hoeveelheid bedrijven in Nederland in 2013 met circa 3 procent tot ruim 1,4 miljoen.
De handel en dan vooral de export wordt in Nederland ook wel gezien als motor van de economie. De export genereert veel werkgelegenheid, zowel bij de bedrijven die exporteren als bij hun toeleveranciers. In 2012 was de export direct en indirect goed voor zo’n 2,2 miljoen voltijdsbanen. Over de werkgelegenheid dankzij de import zijn geen cijfers beschikbaar.
Door: ANP

Groei Nederlandse economie sterker dan gedacht in KW4

eco

De Nederlandse economie is in het vierde kwartaal van 2013 met 0,9% gegroeid ten opzichte van het derde kwartaal, zo blijkt maandag uit een tweede raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bij de eerste raming kwam de groei nog uit op 0,7%.
De aanpassing van de kwartaal op kwartaal groei volgt uit bijgestelde ramingen van de ontwikkelingen in de economie ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder, licht het CBS toe. Deze raming is voor het vierde kwartaal naar boven bijgesteld en die van het derde kwartaal naar beneden. De overige kwartalen zijn ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder niet gewijzigd.
Er is per saldo geen invloed op de jaarraming van de economische groei over heel 2013. De economische groei in Nederland in 2013 blijft ongewijzigd met een krimp van 0,8%. Ten opzichte van een jaar eerder groeide de economie in het vierde kwartaal met 0,8%, waar dat volgens een eerste raming 0,7% was.
De bijstelling komt vooral door een opwaartse bijstelling van de investeringen. De productie en de investeringen in de bouw waren hoger dan eerder geraamd. Verder was de krimp van de bestedingen van huishoudens en de overheid iets kleiner dan eerder gemeld.
In het vierde kwartaal van 2013 waren er 128.000 banen minder dan in hetzelfde kwartaal van 2012, een daling van 1,6%. Bij de eerste raming was de krimp van het aantal banen 1,7%.

Door Ben Zwirs; Dow Jones Nieuwsdienst; +31 20 571 52 00; ben.zwirs@wsj.com

(END) Dow Jones Newswires

Ondernemers moeten juist nu de grens over 3 april 2013

‘Ondernemers moeten juist nu de grens over’

De politiek moet veel meer inzetten op internationaal ondernemen. “In het buitenland liggen nog grote groeimogelijkheden voor Nederlandse bedrijven”, aldus MKB-Nederland-voorzitter Hans Biesheuvel tegenover NUzakelijk.

 

© ANP

“Het mkb moet juist nu de grens over, want in Nederland zijn de mogelijkheden macro-economisch gezien op dit moment zeer beperkt”, aldus Biesheuvel.

“Ondernemers hoeven niet meteen heel ver weg, ook in Europa zijn kansen. Denk bijvoorbeeld aan Polen of Turkije. Er zijn plekken zat waar je succesvol kunt zijn. Je hoeft echt niet meteen naar Brazilië, al zie ik daar zeker ook goede kansen voor Nederlandse bedrijven.”

“Het onbenut exportpotentieel bedraagt zo’n 46 miljard euro, dus ik zou zeggen: laten we alles op alles zetten om dat binnen te halen. Dat kunnen we heel goed gebruiken.”

Volgens Biesheuvel brengt export tegenwoordig relatief lage kosten met zich mee. “Bedrijven moeten niet te snel denken in beperkingen, zich niet laten afschrikken.”

 

Grenzen verleggen

Ondernemers kunnen Nederland helpen uit de crisis te komen, vindt Biesheuvel. “Ondernemers zijn in staat grenzen te verleggen, ook nu. We moeten niet klagen en mopperen op de politiek, maar de mouwen opstropen en toch groei creëren.”

Biesheuvel is, naast een hele schare ministers en topondernemers, elke dag aanwezig op de Week van de ondernemer, die van 8 tot en met 11 april plaatsvindt in de Jaarbeurs in Utrecht. MKB-Nederland is een van de initiatiefnemers van de Week. Internationaal ondernemen is daar een van de drie thema’s, de andere twee zijn financiering en innovatie.

“Het is voor bedrijven op dit moment een grote uitdaging om te overleven”, stelt Biesheuvel. “Ondernemingen komen moeilijk aan financiering; de mogelijkheden voor krediet moeten dringend verruimd worden.”

“We zien op dit moment banken die het moeilijk hebben en die aan allerlei nieuwe eisen moeten voldoen. Dat begrijp ik heel goed, maar ondertussen zijn de alternatieven voor het mkb een stuk minder geworden.”

 

Alternatieven

Tijdens de Week van de Ondernemer presenteren heel veel alternatieven voor bankfinanciering zich aan de ruim 10.000 bezoekers, zoals microkredietorganisatie Qredits, crowdfunding, private equity, maar ook een partij als Euronext.

“Ik denk dat er onder ondernemers nog wel wat onbekendheid bestaat over de mogelijkheden die er bestaan. Hopelijk wordt hiermee bewustwording gestimuleerd en denken zij niet meer automatisch aan bankfinanciering, maar ook aan bijvoorbeeld leasing en de mkb-obligatie.”

 

Maakindustrie

Volgens Biesheuvel zijn er nog altijd kansen voor ondernemers. “Als ik nu helemaal opnieuw zou beginnen als ondernemer, zou ik het zoeken in de hoek van de maakindustrie. In de ambachten, het vakmanschap, daar is nog ontzettend veel te doen in Nederland. Maar ook in de export en in de digitalisering zijn zeker mogelijkheden.”

Maar voor iedere sector geldt dat succesvol ondernemen en vernieuwen hand in hand gaan. “In de detailhandel bijvoorbeeld lopen conjuncturele problemen en structurele problemen dwars door elkaar heen. Winkeliers hebben niet alleen last van de crisis, maar ook van het veranderde koopgedrag van de consument. Mijn overtuiging is dat de detailhandel alleen uit die structurele problemen kan komen door te gaan innoveren. Nieuwe concepten, nieuwe beleving, een ander servicemodel.”

“Die innovatie moeten we niet alleen stimuleren, maar we moeten het ook tussen de oren zien te krijgen bij ondernemers. Er moet een cultuurverandering teweeggebracht worden. Je kunt niet succesvol zijn als organisatie als je niet innoveert”, aldus Biesheuvel.

Bedrijven die het relatief goed doen op dit moment zijn familiebedrijven. “Dit zijn over het algemeen ondernemingen die verder kijken dan morgen. Zij waren al ingespeeld op deze crisistijd en beschikken vaak over een sterk aanpassingsvermogen. Familiebedrijven kiezen er in lastige tijden vaak voor om juist te innoveren, juist te investeren in de toekomst. “

 

NUzakelijk doet als mediapartner uitgebreid verslag van de Week van de Ondernemer. In onze special vindt u een overzicht van het opvallendste nieuws, de mooiste quotes en livestreams vanaf het evenement dat vanaf 8 april losbarst in het Beatrix Theater in Utrecht.

 

Bron: www.nuzakelijk.nl

Beste aandelenfonds, Het Turkse wonder 29 maart 2013

Beste aandelenfonds: Het Turkse wonder

 

 

 

29 March , 2013

De Turkse beurs was de place to be in 2012. De fondsen die beleggen in Turkse aandelen kregen vleugels.

Het Turkse-aandelenfonds van HSBC deed het nog beter dan zijn concurrenten. De Turkse beurs, die een sprong maakte van liefst 50%,  was de place to be in 2012. De fondsen die beleggen in Turkse aandelen kregen vleugels. HSBC GIF Turkey Equities, het Turkse-aandelenfonds van HSBC, haalde het hoogste rendement met een winst van 72,19%. “Begin 2012 waren de meeste beleggers pessimistisch over de vooruitzichten van de Turkse economie.

De groeiprognose kwam niet uit boven 0 à 1% voor het hele jaar”, herinnert fondsbeheerder Ercan Güner zich. “Er waren ook grote twijfels over de slaagkansen van het onorthodoxe monetaire beleid van de Turkse centrale bank. Wij hebben besloten tegen de stroom in te roeien. We hebben ingezet op de goede afloop van de monetaire versoepeling van de Turkse centrale bank en op een herstel van de Turkse economie. En we hebben onze posities opgetrokken in rentegevoelige segmenten zoals de bank-, de vastgoed- en de autosector. Dat heeft ons geen windeieren gelegd.”

De financiële sector staat centraal in de strategie van het fonds. De rente is nog altijd neerwaarts gericht en de lage penetratiegraad van de banksector in Turkije maakt een aantrekkelijke winstgroei in de komende jaren mogelijk. Het gewicht van de financiële instellingen in de portefeuille is ongeveer hetzelfde als in de index, maar HSBC is wel 10% overwogen in een andere rentegevoelige sector: de vastgoedmarkt.

Naast de lage rentevoeten zijn er nog verscheidene andere factoren die de Turkse vastgoedsector in de komende jaren ondersteunen, zoals de demografische evolutie van het land. De bevolking groeit met 1,3% per jaar. De gemiddelde leeftijd van de Turken bedraagt

28 jaar en slechts 15% van hen is in 2025 ouder dan 60 jaar. Ook de lage schuldgraad van de bevolking is een gunstige factor voor de vastgoedsector en de Turkse economie. De schulden van de gezinnen bedragen slechts 19% van het bruto binnenlands product en de hypothecaire kredietmarkt is nog niet sterk ontwikkeld.

Na haar uitzonderlijke prestatie in 2012 mogen beleggers zich terecht afvragen wat de Turkse beurs nog in haar mars heeft in 2013. Ercan Güner: “De Turkse beurs viel in 2011 terug met 36,5% (in dollar) en herstelde in 2012 met meer dan 50%. Toch noteert ze nog altijd 19% onder haar hoogste punt in 2010. De koers-winstverhouding van de Turkse beurs voor dit jaar ligt rond 10,5, wat in de lijn van het gemiddelde van de opkomende markten ligt. Zo bekeken, is de Turkse beurs niet duur.

We zijn ervan overtuigd dat ze nog wat in haar mars heeft. Dat Fitch de kredietwaardigheid van Turkije onlangs heeft verhoogd tot investment-gradeniveau (kwaliteitsobligaties), geeft aan dat het land op de goede weg is.”

Güner is ook optimistisch over de Turkse economie. “We zijn ervan overtuigd dat Turkije in 2013 opnieuw groeit met 5%, na een groei van 3% in 2012. De binnenlandse consumptie blijft zich in stijgende lijn bewegen. De inflatie zou beperkt moeten blijven en de komende twee jaar dalen tot onder 5,9%, tegenover 6,5% in 2012.”

Bron: www.bleesestates.com

Turkse economie groeit nog steeds 29 maart 2013

Turkse economie groeit nog steeds

 

 

 

29 March , 2013

Eyup Karso is sinds 2008 werkzaam voor de Rabobank in Istanbul als Directeur ’International Desk Turkey’. Het Honorair Consulaat-Generaal stelt hem vragen over de laatste economische kengetallen van Turkije die de bank in februari publiceerde. Karso: “De economie van Turkije groeit nog steeds en doet het gezien de crisis bij de belangrijkste handelspartner Europa, relatief goed.”

Oververhitting economie van de baan
De groei van de Turkse economie is minder dan voorgaande jaren, maar het goede nieuws is dat de dreigende oververhitting hiermee van de baan lijkt. Oververhitting van de economie ontstaat wanneer er meer vraag is naar producten dan dat er geproduceerd wordt. Een dergelijke grote vraag drijft de prijzen op en dat kan leiden tot inflatie. De vraag op de grote interne markt van 70 miljoen mensen is enorm.

Meer import dan export
Door de forse groei van de economie de afgelopen jaren en de grote vraag naar producten importeerde Turkije ook veel energie. Dat zorgde voor een tekort op de handelsbalans: de import was groter dan de export. Karso: “Turkije moet een ‘export-led’ strategie gaan voeren. Meer produceren in eigen land en minder importeren om tot een positieve handelsbalans te komen. De overheid is in 2012 begonnen met het geven van belastingvoordelen om investeringen te stimuleren. Ook buitenlandse investeringen moeten op peil blijven. Er zijn enorm veel mogelijkheden voor Europese investeerders in Turkije. Een grote interne markt, een jonge, hoogopgeleide beroepsbevolking, relatief lage lonen in Turkije in combinatie met de brugfunctie van het land naar Azië en het Midden Oosten maken Turkije tot een uiterst aantrekkelijke handelspartner.”

Rabobank helpt klanten op weg in Turkije
De ’International Desk Turkey’ van de Rabobank in Istanbul adviseert bedrijven die overwegen zaken te doen in Turkije. Karso: “Wij ondersteunen Rabobank klanten en geven niet alleen advies, we helpen de ondernemers echt op weg. Naast het aanbod aan bancaire producten, introduceren wij hen in onze netwerken, brengen ze in contact met leveranciers, het consulaat, fiscalisten en juristen. ”

Eyup Karso is vaste (Nederlandssprekende) contactpersoon voor Blees Estates bij de Rabobank in Istanbul voor de begeleiding bij de aankoop van één van onze villa’s.

Bron: www.bleesestates.com