Turkse handel ondervindt geen hinder van couppoging

De Turkse handel heeft geen hinder ondervonden van de couppoging die vorige week ondernomen werd tegen president Recep Tayyip Erdogan. Naar verwachting zal de mislukte coup geen grote gevolgen voor de economie van het land hebben.

Ondanks dat sommigen menen dat Turkije in de nasleep van de mislukte coup te maken zal krijgen met een teruglopende economische groei, met weinig buitenlandse investeringen en volatiliteit op de financiële markt, zijn handelaren er van overtuigd dat de zaken zoals vanouds verder zullen gaan.

Volgens fruitteler en – exporteur, Deniz Deletioglu, van Narpak, heeft de couppoging tot op heden geen gevolgen voor de handel gehad omdat de dollar maar enkele dagen steeg maar nu stabiel is. “Het was maar een poging. Natuurlijk ontstond er enige tumult maar binnen enkele uren waren we er zeker van dat de coup afgeslagen zou worden. We zijn er van overtuigd dat dit niet nog eens zal gebeuren en alles is onder controle. Onze klanten zijn ook niet ongerust en we voelen ons veilig,” legt Deniz uit.

Narpak oogst nu voor het tweede jaar druiven en heeft goede vooruitzichten omdat de kwaliteit en de productie beter wordt. “De oogst van het ras Arra is in volle gang, we hebben de oogst al voor zo’n 35% voltooid. Volgende week begint de pluk van de Arra-15 druiven, wat één van de betere Arra-rassen is,” legt Deniz uit.

“Dit jaar zien de zaken er voor ons veel beter uit dan vorig jaar. Dit jaar zullen we 400 truckladingen naar Dubai, Saoedi-Arabië en Rusland exporteren. Volgend jaar zal ons exportvolume nog groter zijn omdat we onze productie vergroten,” legt Deniz uit.

Het Turkse druivenseizoen zal naar verwachting binnen twee weken eindigen. Narpak produceert en exporteert onder andere druiven, nectarines, perziken, granaatappelen en kaki.

Voor meer infromatie:
Deniz Deletioglu
Narpak
Tel: 0090-324-454-1023
Email: denizdeletioglu@narpak.com.tr
www.narpak.com.tr

Publicatiedatum: 20-7-2016
Auteur: Sander Bruins Slot
Copyright: www.agf.nl

Global Health Tourism Summit and Fair

Global Health Tourism Summit and Fair will be organized under the auspices of Republic of Turkey Ministry of Health, with supports from Republic of Turkey Ministry of Economy, Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism, Republic of Turkey Ministry of EU Affairs and Republic of Turkey Ministry of Development, with strategic partnership of Turkish Travel Agencies Association (TURSAB) and with contributions of 32 institutions and associations in JW Marriott Hotel Ankara between 18-22 October 2016.

 

For more information please kindly visit official web site and Twitter page:

www.healthsumex.com

https://twitter.com/HealthSumex

Over 3000 experts and representatives from 20  countries are expected including; top officers and bureaucrats from T.R. Ministry of Health as well as other Ministries, public-private-university hospitals and city hospitals, national and international hosted buyers, assistance and insurance companies to Global Health Tourism Summit and Fair between 18-22 October 2016. Hosted buyers will be organized by Republic of Turkey Ministry of Economy and all the expenses will be covered by Republic of Turkey Ministry of Economy.

 

Please find attached Health Sumex Press Release and banner.

 

In this case, we kindly request you to suggest us health tourism professionals, decision makers, representatives, chief doctors and hospital owners from your country in order to be a part of these delegations.

 

We believe that your cooperation will provide great benefits between the two countries.

We are looking forward to hearing from you soon.

Marktkenmerken Turkije

Meer artikelen
Turkije is de 16e economie in de wereld. In Turkije leven 75 miljoen mensen. Het ligt strategisch goed: tussen Europa, het Midden-Oosten en Centraal-Azië in. De bevolking is jong, dynamisch en goed opgeleid.

Istanbul is het economische, financiële en culturele hart van Turkije. Alle grote bedrijven hebben er een hoofdkantoor. Ook zijn er vestigingen van Nederlandse banken en verzekeringsmaatschappijen die ondernemers op allerlei manieren op weg kunnen helpen. Het land is onderdeel van de douane-unie en in onderhandeling om toe te treden tot de EU.

Consumentenmarkt
Turkije beschikt over een jonge hoogopgeleide bevolking en het besteedbare inkomen groeit. Daardoor neemt ook de vraag naar luxeproducten toe. Er zijn grote verschillen tussen West en Oost.

De Westelijke steden Izmir, Istanbul (inclusief Tuzla en Bursa), Ankara en Mersin dekken 94% van de handel. In het oosten van Turkije is het besteedbaar inkomen ook fors gestegen. Toch is het meer een markt voor de minder luxe producten.

Belangrijke sectoren in de Turkse economie hebben direct betrekking op de trek van het platteland naar de stad. Vooral Istanbul is populair. Dagelijks komen er ongeveer duizend nieuwkomers aan vanaf het platteland; op zoek naar werk en een beter leven. Jongeren richten zich steeds vaker op het kopen en inrichten van een woning. Ze winkelen graag en kopen vooral nieuwe computers, mobieltjes en kleding. De productie in Turkije kan de vraag niet aan en moet veel importeren. In Istanbul wonen op dit moment 14 miljoen mensen.

Detailhandel
Een belangrijk deel van de handel verloopt via internet. Internet retailing was in 2011 goed voor 2 miljard Turkse Lira (€ 800 miljoen). Er is een groeiend aantal detailhandelaren die via internet zaken doen. De meest dynamische internetproducten zijn dan ook ICT-producten met een groei van 287% in 2011.

Business to Business (B2B)
Turkije heeft sinds juli 2012 een nieuwe Handelswet. Die verplicht bedrijven om gebruik te maken van internet en een eigen website aan te maken. Men koopt heel veel via internet. De online handel was in 2012 goed voor 31 miljard Turkse Lira (€ 12,3 miljard). Naar verwachting zal dit in 2015 verdubbelen tot € 25 miljard. De meeste websites hebben een domeinnaam met .com.tr. Daarvoor moet u een vestiging hebben in Turkije. Nieuwe kansen zijn er voor bedrijven die websites bouwen en software ontwikkelen. Niet alleen voor de Turkse consument is digitale technologie belangrijk maar ook voor bedrijven.

Springplank
Turkije ligt strategisch gezien op de grens van Europa en Azië. Door deze geografische ligging is het vanuit het land prima zakendoen met landen in het Midden-Oosten en de landen rondom de Zwarte Zee. Bedrijven die in Turkije zijn gevestigd of via Turkije naar deze landen exporteren ondervinden geen of in veel mindere mate hinder van externe factoren bij het zakendoen.

Turkey exceed last year’s total in nine months

FDI inflows into Turkey exceed last year’s total in nine months

Turkey received USD 12.61 billion in foreign direct investment (FDI) in January-September, up 32 percent over the same period of the previous year.

According to data from Turkey’s Central Bank, USD 791 million in FDI entered the country in September, bringing the January-September total to 12.61 billion.
The financial services sector emerged as the leading recipient of FDI in September. The top-three recipient sectors in January-September were financial services, manufacturing and energy.

Arda Ermut, the President of the Investment Support and Promotion Agency of Turkey (ISPAT), said that despite two general elections and the ongoing turmoil in some neighboring countries, Turkey has managed to increase its investment attractiveness to international investors.

“FDI into Turkey surpassed last year’s total amount in just nine months, raising our hopes to exceed year-end expectations. The results of the November elections clearly demonstrate our nation’s strong inclination towards stability while highlighting Turkey’s position as an ideal investment destination. These developments will reflect better on FDI figures in the coming months”, the ISPAT President noted.

FDI inflow into Turkey reached USD 12.5 billion in 2014.

 

http://www.invest.gov.tr/en-US/infocenter/news/Pages/121115-turkey-jan-sep-fdi-up-32-pct.aspx

Meldingsplicht in Europa: Turkije

Plaatsingsdatum:
17-9-2015
Via een van onze leden ontvingen we de vraag over de wettelijke verplichtingen die gevolgd dienen te worden indien je werknemers aan de slag gaan in Turkije. Vanzelfsprekend zijn we daar in gedoken met als resultaat onderstaand overzicht van te nemen stappen.

Verdragen
Er is met Turkije een verdrag als het gaat om sociale verzekeringen en afdracht van loonbelasting. In het geval van korte uitzendingen (minder dan 3 maanden en t.a.v. loonbelasting minder dan 183 dagen) werkt dit dus hetzelfde als uitzending naar EU- of EER-landen (denk aan het aanvragen van het A1/E-101 formulier!).

Werkvergunning
Om te kunnen werken in Turkije heb je een werkvergunning nodig. Er is een aantal (beroeps)groepen en activiteiten vrijgesteld van een werkvergunning:
Personen die op basis van een verdrag met Turkije en één of meer landen waarin ze wederzijds worden vrijgesteld van een werkvergunning; (geldt niet voor Nederland!)
Personen die een hoofdverblijf in het buitenland hebben, maar die vanwege culturele, wetenschappelijke of artistieke activiteiten minder dan één maand tijdelijk in Turkije moeten verblijven;
Personen die naar Turkije komen om instructies en begeleiding te geven over het gebruik, onderhoud en reparatie van machines die naar Turkije zijn geïmporteerd, buitenlanders die naar Turkije komen om de levering van onderdelen van machines in ontvangst te nemen of die komen om de machines te repareren. Het verblijf mag vanaf de datum van binnenkomst in Turkije niet langer duren dan drie maanden;
Personen die naar Turkije komen voor het geven van een opleiding over het gebruik van de naar Turkije geïmporteerde en van Turkije geëxporteerde goederen en diensten. Het verblijf mag vanaf de datum van binnenkomst in Turkije niet langer duren dan drie maanden;
Personen die culturele voorstellingen moeten geven of dienst moeten doen op beurzen en circussen in Turkije. Het verblijf mag vanaf de datum van binnenkomst in Turkije niet langer duren dan zes maanden;
Personen die voor een opleiding of cursus naar Turkse Universiteiten of overheidsinstellingen komen. Het verblijf is begrensd met de duur van de opleiding/cursus;
Personen die op het gebied van socio-cultureel en techniek met een opleiding, een grote bijdrage kunnen leveren aan Turkije. Het verblijf is begrensd met drie maanden.
Buitenlandse studenten die voor stage of uitwisseling naar Turkije komen. Het verblijf is begrensd met de duur van de stage;
Personen die in overeenstemming met een verdrag tussen Turkije en één of meer landen of personen die via consortiums moeten werken bij nationale of internationale projecten of organisaties;
Vertegenwoordigers van touroperators die voor maximaal 6 maanden binnen een periode van 1 jaar naar Turkije komen;
Voetballers, sporters en coaches die op verzoek van de Turkse voetbalfederatie of de directeur van de Turkse Jongeren Sportvereniging in overeenstemming met een overeenkomst naar Turkije komen;
Buitenlanders die ook de Turkse nationaliteit bezitten;
Architecten, ingenieurs en stedenbouwkundigen die vanwege de uitvoering van hun beroep voor maximaal 1 maand diensten moeten afleveren.
Ondanks het feit dat de betreffende categorie krachtens de Turkse werkvergunningen wetgeving vallen onder de vrijstellingen, bestaat er wel een meldingsplicht bij het ministerie van Werkgelegenheid en Sociale Zekerheid.

Voor alle andere beroepsgroepen en activiteiten, geldt dus wel de noodzaak tot het aanvragen van een werkvergunning. Deze krijg je alleen niet zonder visum / verblijfsvergunning (met een minimale geldigheidsduur van 6 maanden).

Standbouwprojecten
In sommige gevallen, zoals tijdelijke uitzending van werknemers door een Nederlandse werkgever naar Turkije voor het realiseren van standbouw, geldt dan wel weer dat een visumaanvraag de werkvergunning overbodig maakt. Let wel, we gaan hierbij uit van werknemers met de Nederlandse nationaliteit die in loondienst zijn bij de werkgever.

Montagevisum
Het consulaat spreekt in dit geval over een zogeheten ‘montagevisum’. Een aanvraag hiervoor doe je bij het Turkse Consulaat. De geadviseerde route is om je tussen 9 en 12 uur op werkdagen te melden bij het consulaat in bezit van de volgende documenten (voor alle uit te zenden werknemers):
Een paspoort (minimaal 1 jaar geldig)
Pasfoto
Werkgeversverklaring
Kopie opdrachtverstrekking met gegevens opdrachtgever en informatie over waar, wanneer gebouwd wordt
Ingevuld visumaanvraagformulier (per mail of telefonisch op te vragen bij het consulaat)
Je kunt dit als werkgever namens alle werknemers in 1x doen of de werknemers regelen dit ieder voor zich.

Kosten
De kosten voor een dergelijk visum bedragen € 60,- voor een single entry variant en € 160,- voor een multiple entry variant (per medewerker). Je krijgt het visum / de visa direct mee, dus kunt dit, indien noodzakelijk, kort voor aanvang van de werkzaamheden doen.

Met het verkrijgen van dit visum, heb je verder geen meldingsplicht meer waaraan je moet voldoen; je hebt met deze visumaanvraag aan al je verplichtingen voldaan.

Tot slot
Ook Turkije kent bepaalde minimale arbeidsvoorwaarden die je moet volgen (denk aan minimumloon, rust- en werktijden, creëren van veilige werkomstandigheden, etc.). Je kunt online precies nalezen (Engelstalig) hoe de Turkse Employent Law in elkaar steekt.

September 2015

Gebruikte bronnen
www.belastingdienst.nl
www.svb.nl
abcconsultancy.com
www.nederlandersinturkije.nl
www.justlanded.com
– See more at: http://www.clcvecta.nl/over-clc-vecta/nieuws/platform/all/category/BrancheNews/title/meldingsplicht-in-europa-turkije#sthash.zdK3VmqM.dpuf

Turks overnamebod op Ballast Nedam

NIEUWEGEIN (AFN) – De Turkse bouwer Renaissance Construction wil zijn Nederlandse branchegenoot Ballast Nedam overnemen voor 30 miljoen euro in contanten. De top van het bedrijf uit Nieuwegein staat unaniem achter het bod. Dat maakten de twee bedrijven woensdag bekend.

Renaissance heeft 1,55 euro per aandeel over voor Ballast Nedam, een ,,billijk” bedrag meent bestuursvoorzitter Erik van der Noordaa. Grootaandeelhouder Navitas heeft de Turken al zijn belang van 19,99 procent in Ballast Nedam toegezegd. Renaissance doet zijn bod gestand als het minimaal een belang van 70 procent heeft verworven.
Het bod is ruim 29 procent meer dan het noodlijdende bouwbedrijf op 18 mei waard was op de beurs. Een dag daarna werd bekendgemaakt dat Ballast Nedam in gesprek was over een mogelijke overname. Het aandeel Ballast Nedam sloot dinsdag overigens op 1,65 euro.
Zwaar weer
Mocht de overname doorgaan, dan steekt Renaissance nog eens 30 miljoen euro in de Nieuwegeinse bouwer. De manier waarop die kapitaalinjectie wordt gedaan staat nog niet vast.
Beide bouwers maakten ook een aantal niet-financiële afspraken. Zo is overeengekomen dat Ballast Nedam juridisch zelfstandig blijft met het hoofdkantoor en centraal management in Nederland. Het huidige bestuur blijft in functie en aan de ,,huidige arbeidsvoorwaarden van de werknemers” wordt evenmin getoornd. Ook komen er twee onafhankelijke leden in de raad van commissarissen met bepaalde vetorechten, bedoeld om de rechten van kleinere aandeelhouders te beschermen.
Een van de strategische overwegingen voor Ballast Nedam om in te gaan op het bod is dat de bouwer minder gevoelig zal worden voor kostenoverschrijdingen op grote projecten. Het bedrijf kwam in zwaar weer door miljoenenverliezen op met name twee snelwegprojecten. Die tegenvallers waren terug te zien in de resultaten over de eerste helft van dit jaar, waarin Ballast Nedam een nettoverlies leed van 15 miljoen euro.

Turkije: Rijk verleden, rijke toekomst

Gelegen tussen twee zeeën en twee werelddelen, vormt Turkije een onmisbare schakel tussen Oost en West, Noord en Zuid. Dat komt duidelijk naar voren wanneer je de grootste handelspartners van Turkije bekijkt. China, Duitsland, Rusland… Alle economische grootmachten doen zaken in en met Turkije. Gezien de situatie waarin het land verkeert, is dat ook heel begrijpelijk. De Turkse import is de afgelopen vijf jaar bijna verdubbeld en die trend kan waarschijnlijk worden voortgezet aangezien de jonge, goed opgeleide Turkse bevolking steeds meer te besteden heeft. De centrale ligging en de gunstige demografische samenstelling maken Turkije een groeiende afzetmarkt. De kansen liggen voor het oprapen.
Meer en meer bedrijven willen gaan exporteren naar Turkije. Een goede voorbereiding is daarom noodzakelijk. Tijdens deze Executive Course behandelen wij thema’s zoals: de Turkse cultuur, distributiekanalen, netwerken, juridische- en bancaire zaken en keurmerken. Turkije is een land vol mogelijkheden en voor u na het volgen van deze Executive Course niet langer “een onneembare vesting”.
U bent ondernemer en u wilt gaan exporteren naar Turkije of u bent hiermee al een aantal jaren bezig en u loopt steeds weer tegen dezelfde problemen aan? Met deze Executive Course bieden wij u inside kennis aan, praktisch en meteen toepasbaar.

http://www.wtcbusinessacademy.com/turkije

Visum Turkije

Een e-Visa is een officieel document waarmee u toegang verkrijgt tot Turkije en binnen Turkije kunt reizen. Een e-Visa is het alternatief voor de visa die wordt uitgegeven door de douane in Turkije. Per oktober 2015 is het niet meer mogelijk om een visum bij de Turkse douane te verkrijgen en worden enkel e-Visa geaccepteerd.

Turkkol Adviesgroep helpt u en uw familie bij het verkrijgen van een e-Visa. Tevens is het mogelijk een regeling te treffen voor groepen. De visa zijn meestal direct te verkrijgen waardoor u niet lang hoeft te wachten voor u op reis gaat.

Via de websites van de overheid kunt u toegang verkrijgen tot het e-Visasysteem. Echter kunt u via Turkkol Adviesgroep profiteren van enkele voordelen tegen lage verwerkingskosten.

1. De overheid accepteert alleen een credit card terwijl Turkkol Adviesgroep alle betalingsmethoden accepteert, inclusief contante betalingen.

2. De diensten van de overheid worden verleend in het Engels en Turks. Wij verlenen onze diensten in het Nederlands, Turks en Engels.

3. Wij zijn “echte mensen” die uw vragen direct kunnen beantwoorden, net als bij het boeken van een reis via een bureau. U hoeft geen pagina’s met vragen en antwoorden door te lezen.

4. Binnen de websites van de overheid wordt u niet de garantie geboden dat er geen fouten kunnen worden gemaakt bij het invullen van een online formulier. Bij ons bent u zeker dat de aanvraag nauwkeurig verloopt.

5. Wij drukken uw e-Visa voor u af.

6. Anders dan de website van de overheid en andere websites, hoeft u geen online formulier in te vullen. Wij bewaren uw gegevens niet binnen ons systeem en waarborgen uw privacy.

7. Wij bieden u bruikbare informatie omtrent uw reis en indien gewenst bieden wij u advies omtrent verzekeringen gebaseerd op uw bestemming en duur van de reis.

8. De websites van de overheid en andere websites kunnen u geen persoonlijke ondersteuning bieden. Uiteraard bieden wij wel persoonlijke ondersteuning.

Enkele feiten over de E-Visa
1. Een E-visa is geldig gedurende 90 dagen ?? and multiple provides entry. ?? Binnen deze 90 dagen kunt u op elk moment uw reis beginnen, ongeacht de gegevens die u heeft opgegeven tijdens uw aanvraag of de gegevens op uw ticket.

2. Uw paspoort dient minstens zes maanden geldig te zijn.

3. Indien u niet kunt reizen binnen deze 90 dagen, kunt u probleemloos een nieuwe e-Visa aanvragen.

4. Wij bewaren uw persoonlijke gegevens niet binnen ons systeem, dus hoeft u zch geen zorgen te maken over uw privacy. De Turkse overheid verkoopt geen informatie en deelt geen informatie vanuit hun systeem indien het niet van belang is voor uw toegang tot Turkije.

5. Een E-Visa is vereist voor iedere persoon die Turkije wenst binnen te komen.

6. U kunt op ieder moment voor uw reis een e-Visa aanvragen. Echter adviseren wij u om uw e-Visa minstens 48 voor uw vertrek te regelen.

7. U kunt een aanvraag voor maximaal tien familieleden indienen. Voor een aanvraag voor een groep ligt het aantal tussen de tien en 300 personen.

Alhoewel we gedetailleerde informatie bieden over alle stappen, blijft het simpel: neem uw paspoort en de paspoorten van uw familieleden mee wanneer u ons bezoekt; verricht uw betaling contant of per IDEAL of credit card; ontvang uw e-Visa.

Cargill zet stap in Turkije

De veevoerdivisie van Cargill heeft een belang van 51% verworven in het Turkse bedrijf Ekol Gida, producent van premixen en additieven voor diervoeders. Het hoofdkantoor van de onderneming staat in Istanbul. Daarnaast heeft het bedrijf een aantal verkoopkantoren verspreid over Turkije.

De transactie past bij de groeistrategie van Cargill. Als aanvulling op het belang in Ekol Gida, zal Cargill in Turkije onderzoekscentra bouwen op het gebied van melkvee en pluimvee.

Financiële details rond de overname zijn niet bekendgemaakt. Cargill verwacht de overname in de zomer van 2015 af te ronden. Ekol Gida moet in de toekomst gaan opereren onder de vlag van Provimi.

Gouden kansen’ voor Twentse bedrijven in Turkije

ISTANBUL/ENSCHEDE – In Turkije liggen grote kansen voor Twentse bedrijven, concluderen ondernemers die er net zijn geweest.

Turkije is aantrekkelijk omdat van daaruit de poort naar het Midden-Oosten en Noord-Afrika wagenwijd openstaat, zegt Freerk Faber van het World Trade Center Twente, die afgelopen week met negen Twentse bedrijven op verkenningsmissie in Istanbul was. Turkije staat te springen om kennis en systemen op gebied van duurzame energie. De vele Turken die in Twente wonen, kunnen helpen die ‘gouden poort’ naar het Oosten open te breken.

​Opdrachten
„Boven verwachting”, zegt Faber over de resultaten van de missie. Er was een stand van de negen Twentse bedrijven bij de energiebeurs ICCI in Istanbul en er hadden tal van een-op-eengesprekken met potentiële handelspartners plaats. Concrete opdrachten zijn daar nog niet direct uit gerold, ‘maar daar gaan de bedrijven hard mee aan de slag’.

Energiebedrijven
De Twentse energiebedrijven die brood zien in de Turkse markt zijn Charge2Go uit Hengelo, Hitec Power Protection uit Almelo, HoSt uit Enschede, Opra Turbines uit Hengelo, Triogen uit Goor, RM Support uit Hengelo, Stork Thermeq uit Hengelo, ASK Consultants uit Oldenzaal en We4Ce uit Almelo. Bedrijven die al zakendoen met de Turken, maar ook bedrijven die nog ‘groen’ zijn in dat land.
Aan kennis en apparatuur op gebied van energievoorziening is volgens Faber een ‘enorme behoefte’ in Turkije.

Bezoekers
De energiebeurs trok behalve veel Turkse bedrijven ook bezoekers uit Europa en Azië. „Onze bedrijven hebben gesproken met mensen uit Duitsland, Italië, Denemarken en Aziatische landen. Daaraan merk je dat Turkije echt een scharnierfunctie heeft tussen Oost en West.

Turkssprekende medewerkers
Specifiek voordeel voor de Twentse bedrijven is dat ze gebruik kunnen maken van de grote Turkssprekende gemeenschap in de eigen streek. Faber: „Bij Opra Turbines werken twee Turkssprekende medewerkers die mee waren op de missie. We hadden tolken en hostesses bij ons voor de vertaling, maar het helpt zeker bij de verdere contacten als je in je eigen bedrijf mensen hebt die de Turkse taal machtig zijn.”

Volgens Faber is er alle reden om er bovenop te blijven zitten in de relaties met Turkije. De Turkse economie is de afgelopen tien jaar gemiddeld met 5 procent gegroeid, veel sterker dan de groei van 1,5 procent in de eurozone. WTC Twente zal daarom volgend jaar weer met bedrijven uit de regio naar Istanboel gaan.

http://www.tubantia.nl/regio/gouden-kansen-voor-twentse-bedrijven-in-turkije-1.4914416