CBS: minder bedrijven failliet in maart 2014

faillissement-470x340

In maart zijn 521 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard.

Dit zijn bijna 100 faillissementen minder dan in februari. Vergeleken met maart vorig jaar was het aantal faillissementen meer dan een kwart lager. Dit blijkt uit vrijdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De meeste bedrijven die in maart bankroet gingen waren actief in de handel (127), de financiële dienstverlening (78) en de bouwnijverheid (77). In de meeste branches was het aantal faillissementen lager dan een maand eerder.

Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Dit kan van maand tot maand sterk verschillen. Voor een beter beeld wordt daarom doorgaans ook gekeken naar de ontwikkeling van het driemaandsgemiddelde.

(Klik op de grafiek hieronder voor een vergrootte weergave)

Bron CBS
Bron CBS
Met 578 tegen 603 was ook het driemaandsgemiddelde in maart lager dan in februari. Na een piek van 751 in juli 2013 is het gemiddelde sterk teruggelopen.

Ruim tweehonderdduizend importeurs in Nederland

anp

Het aantal importeurs in Nederland is vorig jaar flink toegenomen. In 2013 telde ons land bijna 204.000 importeurs.

Dit blijkt uit maandag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vergeleken met 2012 zijn er ruim dertienduizend meer importeurs, wat neerkomt op een stijging van 7 procent.
Het gaat voornamelijk om midden- en kleinbedrijven (mkb) met niet meer dan 250 werknemers, die actief zijn in de groothandel, detailhandel en zakelijke dienstverlening.

Het aantal exporterende ondernemingen is vorig jaar wel licht afgenomen, van 126.500 naar 125.900. Maar de exporteurs groeiden in 2012 al met meer dan 11 procent in aantal.
Wereldhandel
Volgens CBS-econoom Peter Hein van Mulligen hangt de aanwas van het aantal handelsbedrijven die zakendoen met het buitenland onder meer samen met de groeiende wereldhandel. Ook het toenemende aantal ondernemingen in het algemeen speelt mee. Per saldo steeg de hoeveelheid bedrijven in Nederland in 2013 met circa 3 procent tot ruim 1,4 miljoen.
De handel en dan vooral de export wordt in Nederland ook wel gezien als motor van de economie. De export genereert veel werkgelegenheid, zowel bij de bedrijven die exporteren als bij hun toeleveranciers. In 2012 was de export direct en indirect goed voor zo’n 2,2 miljoen voltijdsbanen. Over de werkgelegenheid dankzij de import zijn geen cijfers beschikbaar.
Door: ANP

Groei Nederlandse economie sterker dan gedacht in KW4

eco

De Nederlandse economie is in het vierde kwartaal van 2013 met 0,9% gegroeid ten opzichte van het derde kwartaal, zo blijkt maandag uit een tweede raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bij de eerste raming kwam de groei nog uit op 0,7%.
De aanpassing van de kwartaal op kwartaal groei volgt uit bijgestelde ramingen van de ontwikkelingen in de economie ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder, licht het CBS toe. Deze raming is voor het vierde kwartaal naar boven bijgesteld en die van het derde kwartaal naar beneden. De overige kwartalen zijn ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder niet gewijzigd.
Er is per saldo geen invloed op de jaarraming van de economische groei over heel 2013. De economische groei in Nederland in 2013 blijft ongewijzigd met een krimp van 0,8%. Ten opzichte van een jaar eerder groeide de economie in het vierde kwartaal met 0,8%, waar dat volgens een eerste raming 0,7% was.
De bijstelling komt vooral door een opwaartse bijstelling van de investeringen. De productie en de investeringen in de bouw waren hoger dan eerder geraamd. Verder was de krimp van de bestedingen van huishoudens en de overheid iets kleiner dan eerder gemeld.
In het vierde kwartaal van 2013 waren er 128.000 banen minder dan in hetzelfde kwartaal van 2012, een daling van 1,6%. Bij de eerste raming was de krimp van het aantal banen 1,7%.

Door Ben Zwirs; Dow Jones Nieuwsdienst; +31 20 571 52 00; ben.zwirs@wsj.com

(END) Dow Jones Newswires