Sterke groeivertraging Turkse economie 1 april 2013

 

 

De Turkse minister van Financiën Mehmet Simsek Foto: Bloomberg

01 april 2013,

Sterke groeivertraging Turkse economie

Van onze redactie

AMSTERDAM – 

De Turkse economie blijkt vorig jaar met slechts 2,2% te zijn gegroeid, tegen nog 8,5% in 2011 en 9% in 2010. Vooral de doorgevoerde renteverhogingen hakten erin, maar de economische zwakte in Europa deed zich eveneens voelen.

Waar economen op een opleving in het vierde kwartaal hadden gerekend, viel de groei vanwege lagere uitgaven door de particuliere sector juist terug tot een magere 1,4%. De exportsector leed voorts onder de crisis in Europa, maar hogere goudverkopen aan Iran boden deels compensatie.

De rente werd vorig jaar opgetrokken in reactie op het hoge tekort op de handelsbalans en om oververhitting van de economie tegen te gaan. Economen vragen zich nu echter af of de Turkse Centrale Bank niet te sterk op de rem is gaan staan.

Inmiddels heeft ze de monetaire teugels weer enigszins laten vieren. Mede hierdoor vertrouwt de minister van Financiën Mehmet Simsek erop dat de doelstelling van een economische groei van 4% in 2013 ruimschoots gehaald zal worden.

Bron: www.telegraaf.nl

Beste aandelenfonds, Het Turkse wonder 29 maart 2013

Beste aandelenfonds: Het Turkse wonder

 

 

 

29 March , 2013

De Turkse beurs was de place to be in 2012. De fondsen die beleggen in Turkse aandelen kregen vleugels.

Het Turkse-aandelenfonds van HSBC deed het nog beter dan zijn concurrenten. De Turkse beurs, die een sprong maakte van liefst 50%,  was de place to be in 2012. De fondsen die beleggen in Turkse aandelen kregen vleugels. HSBC GIF Turkey Equities, het Turkse-aandelenfonds van HSBC, haalde het hoogste rendement met een winst van 72,19%. “Begin 2012 waren de meeste beleggers pessimistisch over de vooruitzichten van de Turkse economie.

De groeiprognose kwam niet uit boven 0 à 1% voor het hele jaar”, herinnert fondsbeheerder Ercan Güner zich. “Er waren ook grote twijfels over de slaagkansen van het onorthodoxe monetaire beleid van de Turkse centrale bank. Wij hebben besloten tegen de stroom in te roeien. We hebben ingezet op de goede afloop van de monetaire versoepeling van de Turkse centrale bank en op een herstel van de Turkse economie. En we hebben onze posities opgetrokken in rentegevoelige segmenten zoals de bank-, de vastgoed- en de autosector. Dat heeft ons geen windeieren gelegd.”

De financiële sector staat centraal in de strategie van het fonds. De rente is nog altijd neerwaarts gericht en de lage penetratiegraad van de banksector in Turkije maakt een aantrekkelijke winstgroei in de komende jaren mogelijk. Het gewicht van de financiële instellingen in de portefeuille is ongeveer hetzelfde als in de index, maar HSBC is wel 10% overwogen in een andere rentegevoelige sector: de vastgoedmarkt.

Naast de lage rentevoeten zijn er nog verscheidene andere factoren die de Turkse vastgoedsector in de komende jaren ondersteunen, zoals de demografische evolutie van het land. De bevolking groeit met 1,3% per jaar. De gemiddelde leeftijd van de Turken bedraagt

28 jaar en slechts 15% van hen is in 2025 ouder dan 60 jaar. Ook de lage schuldgraad van de bevolking is een gunstige factor voor de vastgoedsector en de Turkse economie. De schulden van de gezinnen bedragen slechts 19% van het bruto binnenlands product en de hypothecaire kredietmarkt is nog niet sterk ontwikkeld.

Na haar uitzonderlijke prestatie in 2012 mogen beleggers zich terecht afvragen wat de Turkse beurs nog in haar mars heeft in 2013. Ercan Güner: “De Turkse beurs viel in 2011 terug met 36,5% (in dollar) en herstelde in 2012 met meer dan 50%. Toch noteert ze nog altijd 19% onder haar hoogste punt in 2010. De koers-winstverhouding van de Turkse beurs voor dit jaar ligt rond 10,5, wat in de lijn van het gemiddelde van de opkomende markten ligt. Zo bekeken, is de Turkse beurs niet duur.

We zijn ervan overtuigd dat ze nog wat in haar mars heeft. Dat Fitch de kredietwaardigheid van Turkije onlangs heeft verhoogd tot investment-gradeniveau (kwaliteitsobligaties), geeft aan dat het land op de goede weg is.”

Güner is ook optimistisch over de Turkse economie. “We zijn ervan overtuigd dat Turkije in 2013 opnieuw groeit met 5%, na een groei van 3% in 2012. De binnenlandse consumptie blijft zich in stijgende lijn bewegen. De inflatie zou beperkt moeten blijven en de komende twee jaar dalen tot onder 5,9%, tegenover 6,5% in 2012.”

Bron: www.bleesestates.com

Turkse economie groeit nog steeds 29 maart 2013

Turkse economie groeit nog steeds

 

 

 

29 March , 2013

Eyup Karso is sinds 2008 werkzaam voor de Rabobank in Istanbul als Directeur ’International Desk Turkey’. Het Honorair Consulaat-Generaal stelt hem vragen over de laatste economische kengetallen van Turkije die de bank in februari publiceerde. Karso: “De economie van Turkije groeit nog steeds en doet het gezien de crisis bij de belangrijkste handelspartner Europa, relatief goed.”

Oververhitting economie van de baan
De groei van de Turkse economie is minder dan voorgaande jaren, maar het goede nieuws is dat de dreigende oververhitting hiermee van de baan lijkt. Oververhitting van de economie ontstaat wanneer er meer vraag is naar producten dan dat er geproduceerd wordt. Een dergelijke grote vraag drijft de prijzen op en dat kan leiden tot inflatie. De vraag op de grote interne markt van 70 miljoen mensen is enorm.

Meer import dan export
Door de forse groei van de economie de afgelopen jaren en de grote vraag naar producten importeerde Turkije ook veel energie. Dat zorgde voor een tekort op de handelsbalans: de import was groter dan de export. Karso: “Turkije moet een ‘export-led’ strategie gaan voeren. Meer produceren in eigen land en minder importeren om tot een positieve handelsbalans te komen. De overheid is in 2012 begonnen met het geven van belastingvoordelen om investeringen te stimuleren. Ook buitenlandse investeringen moeten op peil blijven. Er zijn enorm veel mogelijkheden voor Europese investeerders in Turkije. Een grote interne markt, een jonge, hoogopgeleide beroepsbevolking, relatief lage lonen in Turkije in combinatie met de brugfunctie van het land naar Azië en het Midden Oosten maken Turkije tot een uiterst aantrekkelijke handelspartner.”

Rabobank helpt klanten op weg in Turkije
De ’International Desk Turkey’ van de Rabobank in Istanbul adviseert bedrijven die overwegen zaken te doen in Turkije. Karso: “Wij ondersteunen Rabobank klanten en geven niet alleen advies, we helpen de ondernemers echt op weg. Naast het aanbod aan bancaire producten, introduceren wij hen in onze netwerken, brengen ze in contact met leveranciers, het consulaat, fiscalisten en juristen. ”

Eyup Karso is vaste (Nederlandssprekende) contactpersoon voor Blees Estates bij de Rabobank in Istanbul voor de begeleiding bij de aankoop van één van onze villa’s.

Bron: www.bleesestates.com

S&P positief over Turkije 27 maart 2013

S&P positief over Turkije

27 maart 2013,

LONDEN (AFN) – De Turkse economie komt steeds beter in balans, terwijl de Turkse overheid haar financiële positie goed onder controle heeft. Dat concludeert kredietbeoordelaar Standard & Poor’s (S&P) in een woensdag gepubliceerd rapport.

 

S&P verhoogt daarin de rating voor de kredietwaardigheid van Turkije met één stap naar BB+. Die stap weerspiegelt volgens S&P de sterke exportprestaties van Turkije, waardoor het handelstekort van het land flink is gedaald. De economische groei viel vorig jaar wel terug, maar ligt nu op een meer duurzaam niveau dan voorheen, aldus de kredietbeoordelaar.

Bron: www.telegraaf.nl

ING verwacht fors herstel Nederlandse export naar Turkije 21 maart 2013

ING verwacht fors herstel Nederlandse export naar Turkije

Amsterdam , 21-03-2013

ING verwacht dit jaar een fors herstel van de Nederlandse export naar Turkije, de snelst groeiende economie in Europa. Toch laat het Nederlandse bedrijfsleven veel kansen in Turkije onbenut, stelt ING in een rapport ter gelegenheid van het bezoek van de Turkse premier Erdogan aan Nederland deze week.

Groei Turkse economie

De Turkse economie beleefde vorig jaar een milde dip (de groei daalde van +8,5% in 2011 naar +2,8% in 2012), die ook door Nederlandse exporteurs is gevoeld. Zowel ondernemers als consumenten hielden vanwege de economische onzekerheid de hand op de knip. Het Nederlandse exportpakket naar Turkije bestaat vooral uit halffabricaten, grondstoffen en investeringsgoederen, zoals machines. Voor dit jaar zijn de vooruitzichten voor de Turkse consumenten en producenten weer veel rooskleuriger, met een verwachte economische groei van 5%. Dat leidt voor de Nederlandse export naar verwachting tot een duidelijk herstel van 5% (na een daling van 1,4% vorig jaar). Toch blijft dit achter bij de groei van de totale Turkse invoer (8%).

“De Turkse economie transformeert naar een economie met midden- en hoogtechnologische producten en diensten. Om dit te kunnen realiseren heeft Turkije sterk behoefte aan buitenlandse investeerders die kennis meebrengen, nieuwe technieken introduceren en de broodnodige investeringen kunnen doen”, zegt ING-econoom Rob Rühl. “Dat biedt veel kansen voor Nederlandse ondernemingen, zoals het leveren van hoogwaardige machines voor het uitbreiden van de productiecapaciteit en kennis op het gebied van logistieke dienstverlening, het aanleggen van vliegvelden en havens, en toeleveranties aan de zich snel ontwikkelende Turkse automobielindustrie. Ook heeft Turkije behoefte aan andere zaken waar het Nederlandse bedrijfsleven goed in is, zoals medische apparatuur, kennis op het gebied van energiebesparing, watermanagement en zaadveredeling ten behoeve van de agrarische sector.”

Nederlandse ondernemers laten kansen onbenut

Toch laten Nederlandse bedrijven veel van deze kansen onbenut, volgens Rühl. “Zo zijn er bijvoorbeeld 677 Nederlandse ondernemingen met vestigingen in Turkije. Dat zijn er aanmerkelijk minder dan bijvoorbeeld in Polen, waar dat er 1393 zijn. Dit ondanks dat de Turkse economie anderhalf keer zo groot is als de Poolse, en op koers ligt om de vijfde economie van Europa te worden. Als Nederlandse bedrijven alle potentieel zouden benutten, zou de exportgroei bijna 8% kunnen zijn in plaats van de huidige verwachte 5%. Wel is het in eerste instantie vooral een zaak van investeren in de relaties alvorens er zaken kunnen worden gedaan, zoals Nederlandse bedrijven in Polen succesvol hebben gedaan. Dat kost tijd en geduld.”

De transport en logistieke dienstverlening wordt de belangrijkste spil in de commerciële dienstverlening. Turkije profiteert van de strategische ligging op de grens van Europa en Azië. Grote verbeteringen in de havencapaciteit stellen het land in staat  een steeds belangrijker rol spelen in de handelsstromen tussen Azië en Europa. “Turkije kan zo zelfs een concurrent vormen voor Rotterdam”, aldus Rühl. “Het is daarom verstandig dat de Turkse havens en Rotterdam meer gaan samenwerken.”

Zijn er dan geen problemen bij het zakendoen in Turkije?

Het zakenklimaat in Turkije is de afgelopen tijd duidelijk verbeterd. Sinds de kredietwaardering in november door Fitch is verhoogd naar BBB- is er ook sprake van een sterke stijging van de instroom van beleggingskapitaal. De Turkse regering heeft veel gedaan aan het verbeteren van het zakelijke klimaat via wet- en regelgeving en met duidelijk beleid. Toch moet er nog het nodige verbeteren. In het algemeen moet er gewerkt worden aan verbetering van het vertrouwen in het juridisch systeem. Rühl wijst verder op de moeizame verstrekking van vergunningen en documenten door overheidsinstanties, de langdurige procedures bij het uitwinnen van contracten of bij faillissementen, de ingewikkeldheid van het belastingstelsel en de enorme administratiedruk bij import en export.

Bron: www.ing.nl