Het vergroten van het Nederlandse en Turkse zakelijke netwerk:
Zo kunt u als potentieel lid van de Nederlands – Turkse kamer van koophandel gebruik maken van een breed netwerk, bestaande uit ondernemingen binnen verschillende sectoren.

Op de hoogte worden gehouden van investeringsmogelijkheden in Turkije:
Door de aanwezige expertise en continue informatie updates, kan het lid de benodigde Actuele informatie met betrekking tot investeringsmogelijkheden opvragen.

Professionele expertise op meerdere vlakken:
Door de kennis die de professionals hebben kan de aangeslotene met betrekking tot verscheidene onderwerpen worden geadviseerd of begeleid. Op gebieden als juridisch, fiscaal, marketing, business support en financieel kan men uitvoerig worden geadviseerd en begeleid.

Marktonderzoek binnen verschillende sectoren:
De Kamer beschikt over ruime kennis op alle fronten. De kennis dat de kamer machtig is samen met haar partners in beide landen, zorgt ervoor dat er binnen beide markten ondenkbaar veel onderzoek kan worden verricht. Zo ook te bedenken marktonderzoeken, houden van enquetes op maat, maar ook sectorale informatie behoort tot onze kennis.

De Kamer begeleid haar lid zorgvuldig bij het betreden van de Turkse markt:
De kennis die de aangeslotene nodig heeft met betrekking tot de Turkse markt, kan men bij de Kamer opvragen. Naar aanleiding van vragen en doelstellingen tot de Turkse markt, zal aangeslotene gericht worden geholpen.

Vergroting van de zichtbaarheid op de Turkse markt:
Bij lidmaatschap van de Kamer wordt men opgenomen binnen ons ledenbestand en zal automatisch aangemeld worden voor het ontvangen van nieuwsbrieven.

Kennis verbreding over de actuele en opkomende economieën:
Vanwege de geografische ligging en de goede samenwerking van de Turkse ondernemer met de buurlanden, is kennis vergaring vanuit de regio met betrekking tot de opkomende economieën in Azië en het Midden-Oosten het van cruciaal belang.

Begeleiding bij zakelijke reizen en gesprekken:
Na het aanleggen van de zakelijke contacten is het van groot belang om de
Gesprekken deskundig en ontmoetingen zo soepel en professioneel mogelijk te
laten verlopen. Tevens is het van belang om professioneel contact te
onderhouden. Het regelen van de vluchten, accommodatie, visum etc- kan door de KvK worden verzorgd.

Vertaaldiensten:
Om niet te worden belemmerd door de taalbarrière, heeft de kamer een aantal tolken die door leden gedurende het gehele proces ingezet kunnen worden.

Business Development:
Onze Project Ontwikkelaars bieden hun kennis en netwerk aan entrepeneurs en bedrijven die een doorstart willen maken met nieuwe innovaties en technologien.
Hierbij kan de kamer u bijstaan met de inhoudelijke en technische (door-) ontwikkeling van producten en diensten (innovatie en productontwikkeling).

We zijn goed in het meedenken rond innovatie van producten of ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. We maken daarbij o.a. gebruik van kennisnetwerken en bedrijven die zijn gespecialiseerd binnen het MKB in Nederland en KOBI in Turkije.

Concurrentie en strategische markt / product analyse:
Door gebruik te maken van deze mogelijkheid, zal de geplande koers mogelijk
aangepast moeten worden afhankelijk van de verkregen en in samenspraak
besproken rapportages. De te verwachten analyses zullen bestaan uit oa;

• Marktverkenning en product analyse
• Concurrentie analyse
• Helder en gewogen overzicht van strategische mogelijkheden
• Analytisch overzicht na toetsing haalbaarheids- en rand voorwaarden.

Een belangrijk aspect van onze analyses ligt in het het maken van een
haalbaarheidsanalyse van onze adviezen en het onderzoeken van de voorwaarden
waaraan moet worden voldaan om plannen succesvol te kunnen realiseren. Denk
daarbij o.a. aan beschikbaarheid van kennis, productiemiddelen, mensen, netwerken
en geld.

Subsidies en aanbestedingen vanuit de EU en Turkije:
Wij kunnen na bestuderen van uw doelstellingen een vrijblijvende Subsidie Scan
Uitvoeren. Aan de hand van uw wensen in het realiseren van uw plannen, doen wij een
voorstel voor het aanvragen van subsidies vanuit de EU, hetzij vanuit de Subsidie
mogelijkheden welke door Turkije worden geboden.

De associatie met deze landen kunnen door de bestaande contacten met Turkije worden ontwikkeld of versterkt.