Plaatsingsdatum:
17-9-2015
Via een van onze leden ontvingen we de vraag over de wettelijke verplichtingen die gevolgd dienen te worden indien je werknemers aan de slag gaan in Turkije. Vanzelfsprekend zijn we daar in gedoken met als resultaat onderstaand overzicht van te nemen stappen.

Verdragen
Er is met Turkije een verdrag als het gaat om sociale verzekeringen en afdracht van loonbelasting. In het geval van korte uitzendingen (minder dan 3 maanden en t.a.v. loonbelasting minder dan 183 dagen) werkt dit dus hetzelfde als uitzending naar EU- of EER-landen (denk aan het aanvragen van het A1/E-101 formulier!).

Werkvergunning
Om te kunnen werken in Turkije heb je een werkvergunning nodig. Er is een aantal (beroeps)groepen en activiteiten vrijgesteld van een werkvergunning:
Personen die op basis van een verdrag met Turkije en één of meer landen waarin ze wederzijds worden vrijgesteld van een werkvergunning; (geldt niet voor Nederland!)
Personen die een hoofdverblijf in het buitenland hebben, maar die vanwege culturele, wetenschappelijke of artistieke activiteiten minder dan één maand tijdelijk in Turkije moeten verblijven;
Personen die naar Turkije komen om instructies en begeleiding te geven over het gebruik, onderhoud en reparatie van machines die naar Turkije zijn geïmporteerd, buitenlanders die naar Turkije komen om de levering van onderdelen van machines in ontvangst te nemen of die komen om de machines te repareren. Het verblijf mag vanaf de datum van binnenkomst in Turkije niet langer duren dan drie maanden;
Personen die naar Turkije komen voor het geven van een opleiding over het gebruik van de naar Turkije geïmporteerde en van Turkije geëxporteerde goederen en diensten. Het verblijf mag vanaf de datum van binnenkomst in Turkije niet langer duren dan drie maanden;
Personen die culturele voorstellingen moeten geven of dienst moeten doen op beurzen en circussen in Turkije. Het verblijf mag vanaf de datum van binnenkomst in Turkije niet langer duren dan zes maanden;
Personen die voor een opleiding of cursus naar Turkse Universiteiten of overheidsinstellingen komen. Het verblijf is begrensd met de duur van de opleiding/cursus;
Personen die op het gebied van socio-cultureel en techniek met een opleiding, een grote bijdrage kunnen leveren aan Turkije. Het verblijf is begrensd met drie maanden.
Buitenlandse studenten die voor stage of uitwisseling naar Turkije komen. Het verblijf is begrensd met de duur van de stage;
Personen die in overeenstemming met een verdrag tussen Turkije en één of meer landen of personen die via consortiums moeten werken bij nationale of internationale projecten of organisaties;
Vertegenwoordigers van touroperators die voor maximaal 6 maanden binnen een periode van 1 jaar naar Turkije komen;
Voetballers, sporters en coaches die op verzoek van de Turkse voetbalfederatie of de directeur van de Turkse Jongeren Sportvereniging in overeenstemming met een overeenkomst naar Turkije komen;
Buitenlanders die ook de Turkse nationaliteit bezitten;
Architecten, ingenieurs en stedenbouwkundigen die vanwege de uitvoering van hun beroep voor maximaal 1 maand diensten moeten afleveren.
Ondanks het feit dat de betreffende categorie krachtens de Turkse werkvergunningen wetgeving vallen onder de vrijstellingen, bestaat er wel een meldingsplicht bij het ministerie van Werkgelegenheid en Sociale Zekerheid.

Voor alle andere beroepsgroepen en activiteiten, geldt dus wel de noodzaak tot het aanvragen van een werkvergunning. Deze krijg je alleen niet zonder visum / verblijfsvergunning (met een minimale geldigheidsduur van 6 maanden).

Standbouwprojecten
In sommige gevallen, zoals tijdelijke uitzending van werknemers door een Nederlandse werkgever naar Turkije voor het realiseren van standbouw, geldt dan wel weer dat een visumaanvraag de werkvergunning overbodig maakt. Let wel, we gaan hierbij uit van werknemers met de Nederlandse nationaliteit die in loondienst zijn bij de werkgever.

Montagevisum
Het consulaat spreekt in dit geval over een zogeheten ‘montagevisum’. Een aanvraag hiervoor doe je bij het Turkse Consulaat. De geadviseerde route is om je tussen 9 en 12 uur op werkdagen te melden bij het consulaat in bezit van de volgende documenten (voor alle uit te zenden werknemers):
Een paspoort (minimaal 1 jaar geldig)
Pasfoto
Werkgeversverklaring
Kopie opdrachtverstrekking met gegevens opdrachtgever en informatie over waar, wanneer gebouwd wordt
Ingevuld visumaanvraagformulier (per mail of telefonisch op te vragen bij het consulaat)
Je kunt dit als werkgever namens alle werknemers in 1x doen of de werknemers regelen dit ieder voor zich.

Kosten
De kosten voor een dergelijk visum bedragen € 60,- voor een single entry variant en € 160,- voor een multiple entry variant (per medewerker). Je krijgt het visum / de visa direct mee, dus kunt dit, indien noodzakelijk, kort voor aanvang van de werkzaamheden doen.

Met het verkrijgen van dit visum, heb je verder geen meldingsplicht meer waaraan je moet voldoen; je hebt met deze visumaanvraag aan al je verplichtingen voldaan.

Tot slot
Ook Turkije kent bepaalde minimale arbeidsvoorwaarden die je moet volgen (denk aan minimumloon, rust- en werktijden, creëren van veilige werkomstandigheden, etc.). Je kunt online precies nalezen (Engelstalig) hoe de Turkse Employent Law in elkaar steekt.

September 2015

Gebruikte bronnen
www.belastingdienst.nl
www.svb.nl
abcconsultancy.com
www.nederlandersinturkije.nl
www.justlanded.com
– See more at: http://www.clcvecta.nl/over-clc-vecta/nieuws/platform/all/category/BrancheNews/title/meldingsplicht-in-europa-turkije#sthash.zdK3VmqM.dpuf