Meer artikelen
Turkije is de 16e economie in de wereld. In Turkije leven 75 miljoen mensen. Het ligt strategisch goed: tussen Europa, het Midden-Oosten en Centraal-Azië in. De bevolking is jong, dynamisch en goed opgeleid.

Istanbul is het economische, financiële en culturele hart van Turkije. Alle grote bedrijven hebben er een hoofdkantoor. Ook zijn er vestigingen van Nederlandse banken en verzekeringsmaatschappijen die ondernemers op allerlei manieren op weg kunnen helpen. Het land is onderdeel van de douane-unie en in onderhandeling om toe te treden tot de EU.

Consumentenmarkt
Turkije beschikt over een jonge hoogopgeleide bevolking en het besteedbare inkomen groeit. Daardoor neemt ook de vraag naar luxeproducten toe. Er zijn grote verschillen tussen West en Oost.

De Westelijke steden Izmir, Istanbul (inclusief Tuzla en Bursa), Ankara en Mersin dekken 94% van de handel. In het oosten van Turkije is het besteedbaar inkomen ook fors gestegen. Toch is het meer een markt voor de minder luxe producten.

Belangrijke sectoren in de Turkse economie hebben direct betrekking op de trek van het platteland naar de stad. Vooral Istanbul is populair. Dagelijks komen er ongeveer duizend nieuwkomers aan vanaf het platteland; op zoek naar werk en een beter leven. Jongeren richten zich steeds vaker op het kopen en inrichten van een woning. Ze winkelen graag en kopen vooral nieuwe computers, mobieltjes en kleding. De productie in Turkije kan de vraag niet aan en moet veel importeren. In Istanbul wonen op dit moment 14 miljoen mensen.

Detailhandel
Een belangrijk deel van de handel verloopt via internet. Internet retailing was in 2011 goed voor 2 miljard Turkse Lira (€ 800 miljoen). Er is een groeiend aantal detailhandelaren die via internet zaken doen. De meest dynamische internetproducten zijn dan ook ICT-producten met een groei van 287% in 2011.

Business to Business (B2B)
Turkije heeft sinds juli 2012 een nieuwe Handelswet. Die verplicht bedrijven om gebruik te maken van internet en een eigen website aan te maken. Men koopt heel veel via internet. De online handel was in 2012 goed voor 31 miljard Turkse Lira (€ 12,3 miljard). Naar verwachting zal dit in 2015 verdubbelen tot € 25 miljard. De meeste websites hebben een domeinnaam met .com.tr. Daarvoor moet u een vestiging hebben in Turkije. Nieuwe kansen zijn er voor bedrijven die websites bouwen en software ontwikkelen. Niet alleen voor de Turkse consument is digitale technologie belangrijk maar ook voor bedrijven.

Springplank
Turkije ligt strategisch gezien op de grens van Europa en Azië. Door deze geografische ligging is het vanuit het land prima zakendoen met landen in het Midden-Oosten en de landen rondom de Zwarte Zee. Bedrijven die in Turkije zijn gevestigd of via Turkije naar deze landen exporteren ondervinden geen of in veel mindere mate hinder van externe factoren bij het zakendoen.