Juridisch advies wet- en regelgeving:
Wij adviseren, begeleiden en helpen bij bemiddelen van nieuwe intredende investeerders (bedrijven) in Turkije. Zowel op het gebied van juridische aspecten van de samenwerking tussen Turkije en Nederland, als op het gebied van de wet- en regelgeving tussen Turkije en Nederland.

Juridische vraagstukken en documenten:
Voor juridische vraagstukken zoals ondernemingsvormen, vestigingseisen, oprichtingdocumenten, wetgeving, producteisen, agentenrecht of patenten, kunt u ook bij onze organisatie terecht. Zowel ter plaatse in Turkije als in Nederland wordt samengewerkt met specialisten op dit gebied. U kunt ook gebruik maken van onze vertaal- en tolkdiensten.

Juridisch bedrijfsadvies:
Om snel een positie te veroveren in de Turkse markt, is de overname van een bestaand bedrijf soms de beste strategie. Voor het begeleiden bij of tot stand komen van een fusie met of overname van een bedrijf, hebben wij specialistische kennis in huis. Wij zijn in staat u tijdens het gehele proces goed te begeleiden en te adviseren op financieel, juridisch en cultureel gebied.

Juridische conflicten en schikkingen:
Onze mensen hebben heel veel ervaring met het Turkse rechtssysteem maar natuurlijk ook met de Turkse bedrijfscultuur. Deze kennis kan enorm belangrijk zijn daar waar er conflicten ontstaan tussen een Nederlands en Turks bedrijf. Daarom bieden wij ons advies en hulp aan om eventueel juridische en financiële conflicten op te lossen. Of daar waar nodig is u te helpen met het komen tot eventuele schikkingsvoorstellen met de andere partij.